„Мини Марица-изток“ ЕАД поднови лицензията си за търговия с електроенергия

Комисията за енергийно и водно регулиране издаде на „Мини Марица-изток“ ЕАД лицензия за търговия с електрическа енергия, с която продължава правата на дружеството да търгува с електрическа енергия, с цел реализиране на икономии.

Мини Марица-изтокОще по-голяма ефективност ще се осъществи, когато сделките на борсата започнат да се извършват в рамките на деня. В средата на 2017 година се очаква да се реализират сделки на борсата с покупка и продажба на всеки час.

Подготовката на „Мини Марица-изток“ ЕАД за участие в електроенергийния борсов пазар започва още преди 10 години. Първата си лицензия за търговия с електроенергия Дружеството получава на 20 ноември 2006 година, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Чрез използването на възможностите, предлагани от „Българската независима енергийна борса“ЕАД се очаква реализирането на допълнителни икономии от участието на дружеството в нея.

www.infoz.bg

На подобна тема