Народното събрание обсъжда бюджета на България за 2017 г.

Народното събрание обсъжда бюджета на България за 2017 г.

Проектът за бюджет на България за 2017 г. предвижда приходи в размер на 21,9 милиарда лева. От тях данъчните приходи са 19,2 милиарда лева, а неданъчните - 2,7 милиарда лева. Парламентът прие в петък преди обяд законопроекта на държавния бюджет на първо четене.

Внесеният в Народното събрание Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. предвижда разходите да са в размер на 11,1 милиарда лева. От тях за текущи разходи са предвидени 8,9 милиарда лева, а за капиталови разходи - 2,1 милиарда лева.

Разходите за образование са в размер на 3 350 000 000 лева, което е 3,6 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП).

Разходите за икономически дейности и услуги се предвижда да са в размер на 5 717 800 000 лева - 6,2 на сто от БВП.

Предвижда се разходите за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда да са в размер на 2 373 500 000 лева - 2,6 на сто от БВП.

Предвидените разходи за отбрана и сигурност са в размер на 4 167 700 000 лева, което е 4,5 на сто от БВП.

Разходите за култура, почивно дело и религиозните дейности се предвижда да са в размер на 620,6 млн. лева - 0,7 на сто от БВП.

Законопроектът предлага вноската в общия бюджет на Европейския съюз да е 992,6 млн. лева.

Бюджетното салдо по държавния бюджет се предлага да бъде дефицит в размер на 864,2 млн. лева.

В държавния бюджет за 2017 г. е планирано увеличение в размера на бюджетните взаимоотношения между общините и централния бюджет с 219,2 млн. лева.

Предвижда се през 2017 г. растежът на БВП слабо да се забави до 2,5 на сто. Нивото на безработица се очаква да забави темпа си на намаление и да достигне средна стойност 7,3 на сто. В проектобюджета е записано, че за 2017 г. се предвижда инфлация в размер 1,5 на сто.

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 - 2019 г. предвижда увеличаване на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2017 г. на 460 лв. и запазване на този размер за 2018 и 2019 година.

www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24