Отпускат се стипендии за обучения и специализации в чужбина

Отпускат се стипендии за обучения и специализации в чужбина

Министерството на образованието и науката (МОН) обяви конкурси за отпускане на стипендии на български граждани – студенти, докторанти, преподаватели и изследователи, съобщиха от пресцентъра.

Средствата са за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2017 - 2018 г.

Желаещите студенти могат да кандидатстват за частичен или пълен срок на обучение, летни езикови курсове и семинари както в съседните ни страни Сърбия, Македония, Румъния, Гърция, Турция, Украйна, Молдова, така също и в Словения, Хърватска, Словакия, Чехия, Унгария, Полша, Армения, Виетнам, Монголия, Индия, Иран, Палестина и Япония.

Преподавателите и изследователите могат да кандидатстват за специализации освен в гореспоменатите страни още и в Аржентина и в Египет.

За частичен или пълен срок на обучение за образователна квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ могат да кандидатстват български граждани, студенти през 2016 - 2017 г. в български държавни висши училища в редовна форма на обучение, да имат успех не по-нисък от „много добър“ (4,50) и да владеят писмено и говоримо работния език.

Подборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз основа на критерии, посочени в условията за кандидатстване. Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса, като избраните кандидатури следва да се съгласуват с приемащата страна, чието решение e окончателно и не подлежи на обжалване.

В общия случай приемащата страна осигурява стипендия и медицинско обслужване съгласно действащото законодателство, освобождаване от такси за обучение, настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане, достъп до библиотеки, архиви и др. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка на кандидата.

Условията, сроковете за кандидатстване и списъкът с необходими документи са публикувани на сайта на МОН в раздел „Конкурси“. Повече информация може да се получи на телефони: 02 9217 530, 02 9217 784 и 02 9217 693.

www.infoz.bg

Теми: