Коледните дръвчета в контейнери струват между 10 и 25 лева

Коледните дръвчета в контейнери струват между 10 и 25 лева

За коледни дръвчета се отглеждат обикновен и сребрист смърч, бяла ела, бял и черен бор. Те се добиват от горски разсадници, както и при прочистването на просеки на далекопроводи. Цените варират от 10 лева до 25 лева за коледните дръвчета в контейнери и от 3,50 лева до 25 лева за отсечена елха.

Това съобщиха от Изпълнителна агенция по горите.

„Всяка законно придобита елха от разсадник, земеделски земи, частна или държавна горска територия, трябва да има контролна пластина с индивидуален шестцифрен номер. Към стъблото на всяка коледна елха под второто разклонение от върха, преди транспортирането се прикрепва неподвижно контролна пластина, чийто номер се вписва в съответния превозен билет” - обясни инж. Димитър Баталов, директор на дирекция „Опазване на горите” в Изпълнителна агенция по горите.

Пластините са с правоъгълна или овална форма и имат лента за еднократно неразглобяемо захващане към ствола на коледните елхи. Изработени са от пластмаса с бял или жълт цвят. Превозните билети и контролните пластини към тях се предоставят от Регионалните дирекции по горите. За тази година заявените пластини са 95 000 броя. За елхичките в контейнери не е задължително да се поставят пластини.

Глобата, която се налага за незаконно добита елха за физически лица, е от 50 до 3000 лева, а за юридически лица - от 100 до 5000 лева.

Christmas tree

Christmas trees

www.infoz.bg

Теми:

Най-четеното от последните дни