Личните карти и паспорти на българи, издавани от 2018 г., ще съдържат електронен чип с данни

В личните карти ще се съдържа електронен носител на информация, в който ще може да се записват при заявено желание биометрични данни и удостоверения за електронна идентичност и квалифициран електронен подпис.

Това реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Закона за българските лични документи. Измененията влизат в сила от 1 януари 2018 г. Българските лични документи, издадени до тази дата, ще са валидни до изтичане на срока им.

id cardПромените предвиждат наличието на електронен носител на информация - чип, имплантиран в личните карти. Създава се правна възможност в личните карти на българските граждани да се съдържат данни и удостоверения за електронна идентичност и квалифициран електронен подпис.

В личната карта ще се съдържат и биометрични данни в отделен защитен сегмент на електронния носител съгласно препоръките на Международната организация по гражданско въздухоплаване, ако в заявлението за издаване на документа лицето е заявило желание за това.

Измененията предвиждат в заявленията за издаване на лична карта да се посочва отказ от издаване и записване на удостоверение за електронна идентичност върху електронния носител на информация, искане за издаване и записване на удостоверение за квалифициран електронен подпис, както и искане за записване на други данни, включително биометрични.

Паспортът и документите за пребиваване също ще може да съдържат удостоверение за електронна идентичност и удостоверение за квалифициран електронен подпис и съответните им криптографски ключове.

www.infoz.bg