работа

Български училища въвеждат система за обучение чрез работа

От началото на 2017 г. ще бъде осигурено финансиране между 100 и 200 хил. лева, за да се въведе обучение чрез работа (дуално образование) в горните класове на средното образование.

Три дни в седмицата учениците ще могат да работят срещу заплащане в реални предприятия и два дни да учат в класните стаи. С проекта се слага началото на български вариант на дуално обучение, заимстван от европейски образци. Финансирането е от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

„Трудно се променя номенклатурата на специалностите, а в малките населени места не успяваме да осигурим индивидуални работни места за производствена практика на учениците", посочи проблемите пред развитието на професионалното образование министърът на образованието и науката в оставка Меглена Кунева. Тя каза, че все още не е осъществена националната програма за общежитията, която може да реши проблемите в малките населени места - в планински райони например, където децата не могат да пътуват всеки ден до училището. Кунева заяви, че недостатъците пред сегашния вид на образованието са много и все по-малък е интересът към професионалните училища. Тя даде за пример материалната база в училища с аграрен профил, където липсват средства за нови уреди и машини, докато в селското стопанство се използват трактори и друга техника от последно поколение.

„В малките населени места няма фирми, които да се съгласят да приемат и да осигурят работна среда за обучаващи се ученици. В същото време учебни центрове предлагат курсове, в които отделни специалности се придобиват вместо за три или четири години, за няколко месеца", заяви министърът.

Чрез промяната в Закона за професионалното образование са направени две важни положителни стъпки, а именно: олекотяване на държавните зрелостни изпити и увеличаване на часовете по практика за сметка на теорията.

„С оглед на съвременните реалности, професионалните училища трябва да са максимално гъвкави и адаптивни към средата, в която се конкурират с профилираните гимназии, главно езиковите, които са най-предпочитани от деца и родители. Трябва да се търсят дългосрочни партньорства с фирмите. Училищата могат да кандидатстват по проекти за обновяване на материалната база. Също и да предлагат по-привлекателни специалности и съвместими учебни планове. Целта е да се съобразяват с пазара на труда и да рекламират по-агресивно своя продукт" - препоръча Кунева.

Сега в България има парадокс - има безработица, а в същото време предприемачите изпитват остър проблем заради невъзможност да си намерят нужните кадри, а професионалните училища не могат да си набавят ученици, защото децета предпочитат езиковите.

Решението на проблема не трябва да се търси чрез санкциониращи административни мерки, а с добро управление и подобряване на системата, с повишаване на престижа на някои професии и тясна връзка между младите хора, училищата и представителите на бизнеса, категорична е Меглена Кунева. Тя счита, че през 2017 г. ще се даде тласък на професионалното обучение, защото за последен път ще има прием и след седми, и след осми клас.

Бизнесът трябва да осъзнае, че няма как да получи напълно готови кадри от училищата, а трябва да участва дейно в процесите на придобиване на професионални умения от страна на учениците и да ги стимулира те да останат и да работят в България.

Инициативата „Алианс за младежта“ създава повече възможности на младите хора за професионален опит и стаж. В България тя се подкрепя от 30 международни и локални компании, сред които водеща е "Нестле България", която е сред големите инвеститори у нас.

Емануел Артур, изпълнителен директор на компанията, посочи добри примери за сътрудничество и се похвали, че млади хора при тях са постъпили на работа веднага след завършване на средното си образование и без предварителен работен стаж. Проект „Домино“ е пример за преминаване към дуално образование", заяви посланикът на Конфедерация Щвейцария в България Н. Пр. Денис Кнюбел и посочи „Нестле“ като един от партньорите, където практиката е станала част от учебната програма.

www.infoz.bg

На подобна тема