Въвеждат се нови критерии по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

По оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020 (ОПИК), която е управлявана от Министерство на икономиката, са заложени нови критерии за оценка, които ще съдействат за достигането на средствата до максимален брой бенефициенти. "В предходния програмен период имаше сериозна концентрация на средства по програмата в определен кръг фирми. Сега това няма да е възможно".

ОП Иновации и конкурентоспособностТова обясни министърът на икономиката Божидар Лукарски. Той допълни, че са предвидени по-малък брой точки за фирми, които вече са били бенефициенти по ОП "Конкурентостособност" определен брой пъти, като по този начин ще се постигне по-висока ефективност на разходваните средства и съответно по-висока степен на усвояване.

За подобряване на бизнес средата и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика министър Лукарски посочи, че един от приоритетите в програмата на Министерство на икономиката е намаляване на административната тежест. Една от мерките, които се обсъждат е въвеждането на оценката на въздействие.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на Министерство на икономиката)

Ако намирате тази информация за полезна или интересна, ще сме благодарни ако я споделите с вашите приятели...

На подобна тема