Изплатени са над 500 млн. лева за обработваема площ

Изплатени са над 500 млн. лева за обработваема площ

Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 500 милиона лева на 41 840 кандидати по Схемата за единно плащане на площ. За първи път това се се извършва още през месец декември, съобщават от фонда. Общият бюджет на кампанията 741 млн. лева.

Изчисленията са извършени по индикативна ставка от 198 лева за хектар. Окончателната ставка по Схемата за единно плащане на площ ще бъде определена след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения и след изясняване на принадлежността на констатираните двойно заявени площи за 2016 година.

Съгласно регламент на Европейския парламент и на Съвета, кандидати, за които актуализацията на данни в Системата за идентификация на земеделски парцели не е приключила, няма да получат плащане преди да са финализирани проверките на условията за допустимост, освен в случаите, в които заявените площи по Схемата за единно плащане на площ са били обект на контрол на място от страна на Техническия инспекторат на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. На останалите кандидати ще им бъде извършена оторизация след предоставяне на данните. Тогава ще бъде публикувана и информация за обхвата на предварителния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ и ще бъде задействана процедурата по подаване на възражения.

www.infoz.bg