Проектите по ОП "Иновации и конкурентоспособност" трябва да създават трайни работни места

Новият програмен период на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е насочен към това проектите да бъдат максимално устойчиви в дългосрочен план и да създават трайни работни места. Това каза зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева във Варна, съобщиха от пресцентъра.

VezievaТя представяне на възможностите за кандидатстване по първата одобрена процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП" на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020.

"Условията за кандидатстване са достатъчно балансирани, това ще стимулира финансирането на повече проекти. Интересът към Оперативната програма е много висок, очакваме висок процент на усвояване на средства", заяви Везиева. Тя допълни, че целта на тази приоритетна ос е да подпомогне малките и средни предприятия в увеличаване на производствения им капацитет, в развитието на продуктовата им гама и в реализиране на по-голяма продукция.

"Реално работещи фирми ще могат да се възползват от новия програмен период като финансов инструмент, за да инвестират в развитието си", завърши заместник- министърът на икономиката.

Насоките за кандидатстване бяха представени от експерти от дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност към Министерство на икономиката.

Целта на процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния им потенциал.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 150 000 000 евро. Минималният и максималният размер на проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са както следва: за микропредприятия между 100 000 и 500 000 лева, за малки между 200 000 и 750 000 лева, а за средни между 300 000 и 1 000 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната помощ е между 35% и 70% и ще зависи от категорията на фирмата и от региона. Компании от Югозападния регион, който включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София, ще получат по-нисък процент на безвъзмездната помощ – до 35% за средни и до 45% за микро- и малки. За останалите пет района на планиране условията са: до 60% - за средни, и до 70% - за микро- и малки предприятия Безвъзмездното финансиране по процедурата заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 2.5 млн. лева за микро- и малки фирми и 5 млн. лева за средни.

ОП "Иновации и конкурентоспособност"Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване: до 8 юли, до 8 септември, до 9 ноември. В рамките на един краен срок ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от определените три групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност: нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства, високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги.

Кандидатстващите фирми трябва да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Микропредприятията трябва да имат нетни приходи от продажби за тези три години поне 175 хил. лева, малките – най-малко 750 хил. лева, а средните – минимум 3 млн. лева. Финансирането ще е за дейности за подобряване на производствените процеси във фирмите, нови или усъвършенствани продукти и услуги, разнообразяване на асортимента, внедряване на иновативни технологии.

По процедурата е предвидено електронно подаване на формуляра и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Придружаващите документи ще се подават и на хартия и електронен носител.

Информационната кампания по първата процедура ще продължи съгласно следния график:

  • Бургас - 15 май 2015 г. (петък), от 10:00 до 14:00 часа (регистрация: 9:30 - 10:00 часа), в Бизнес инкубатор Бургас, ул. "Ал. Батенберг“ № 28
  • Пловдив - 18 май 2015 г. (понеделник), от 10:00 до 14:00 часа (регистрация: 9:30 - 10:00 часа), в залата на Общински съвет
  • София - 19 май 2015 г. (вторник), от 10:00 до 14:00 часа (регистрация: 9:30 - 10:00 часа), в Зала "Сердика“, хотел "Балкан“ (Шератон).
  • infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на Министерството на икономиката)

    Ако намирате тази информация за полезна или интересна, ще сме благодарни ако я споделите с вашите приятели...

На подобна тема