Общини, училища и детски градини могат да кандидатстват с екопроекти

Министерството на околната среда и водите стартира националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждан на детски площадки, зони за отдих и други.

playgroundКампанията е с бюджет 3,5 млн. лв. и се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Срокът за подаване на предложения от училища и детски градини в ПУДООС е 17 февруари, а за общини и кметства - 2 март. Класираните проекти ще бъдат обявени на 14 април. 2,3 млн. лв. са предвидени за общините и кметствата, като максималният размер на финансирането е 10 000 лв. на проект. 1,2 млн. лв. е бюджетът, заделен за училищата, детските градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие / Обединени детски комплекси. Таванът на проектите им е 5000 лв.

Най-високо ще бъдат оценявани предложенията, които се осъществяват с участие на децата, както и на техните родители. При общинските проекти висока оценка ще получат тези, които са свързани с почистване на замърсени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих, ремонт на стари площадки и други. И тук е важно участието на гражданите, чрез полагане на доброволен труд, защото това е гаранция, че по-късно хората ще се грижат за създаденото.

Кампанията „За чиста околна среда“ стартира през 2003 г. През 2016 г. по нея постъпиха 2655 предложения. От тях 1217 на общини и кметства, 800 на училища и обединени детски комплекси и 638 на детски градини. Финансирани бяха общо 476 проекта, чрез които са изградени десетки спортни площадки, паркове на открито, билкови градини и други.

www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема