Преведени са близо 128 млн. лева по Схемата за единно плащане на площ

Преведени са близо 128 млн. лева по Схемата за единно плащане на площ

Държавен фонд „Земеделие“ изплати на 2 февруари близо 128 милиона лева по Схемата за единно плащане на площ на земеделските стопани, за които актуализацията на данните не беше приключила и не получиха плащания през декември 2016 г.

Изчисленията са извършени по индикативна ставка от 198 лв./хектар. Окончателната ставка по Схемата за единно плащане на площ ще бъде определена след актуализирането на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения и след изясняването на принадлежността на констатираните двойно заявени площи за Кампания 2016.

Всички кандидати по директни плащания могат да проверят резултатите от извършената кръстосана проверка спрямо проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2016 в сайта на ДФ „Земеделие“. Срокът за подаване на възражения изтича на 10 февруари 2017 г.

www.infoz.bg