България получава 210 млн. евро за финансиране на важни проекти

Започва действието на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. Началото на изпълнението поставиха български и чуждестранни институции и организации от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

norway grants2Събитието беше открито от вицепремиера по европейските фондове Малина Крумова и Каре Елтерваг – съветник в посолството на Норвегия в Румъния, България и Молдова. В рамките на двата механизма България получава достъп до 210,1 млн. евро за финансиране на проекти в редица ключови за страната ни програмни области.

Финансовият механизъм на ЕИП, с ресурс от 115 млн. евро, ще финансира проекти за местно развитие и намаляване на бедността, енергийна ефективност и сигурност, опазване на околната среда и развитие на предприемачеството в областта на културата. Чрез Норвежкия финансов механизъм 95,1 млн. евро ще бъдат насочени към развитие на бизнес, иновации и малки и средни предприятия, правосъдие и вътрешни работи. В допълнение с 15,5 млн. евро ще се финансират проекти на гражданското общество и близо с 1 млн. евро ще бъдат подкрепени инициативи за тристранен диалог и достойни условия на труд.

www.infoz.bg

На подобна тема