От 1 март се приемат заявления за директно подпомагане на площ

От 1 март се приемат заявления за директно подпомагане на площ

Министерство на земеделието и храните публикува на интернет страницата си разяснения по кампания 2017 г. за подаване на заявления за директно подпомагане на площ. Заявленията за подпомагане ще се приемат от 1 март и до 15 май.

cherriesЗаявяването може да се извърши в общинската служба по земеделие по местонахождение на площите, или по постоянен адрес на физическото лице, или по адрес на управление на юридическите лица и едноличните търговци. След 15 май 2017 г. стопаните могат да подават нови заявления, но със санкции в размер на 1% върху одобрената сума за подпомагане за всеки ден закъснение при подаване, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

До 31 май могат да се извършват корекции по вече подадените заявления, без санкции. След тази дата, до 9 юни, също се примат корекции в площите, както и промени, свързани с добавяне на нови схеми/мерки и площи/животни, но за тях ще се налага санкция от 1% от сумата за подпомагане, за всеки просрочен ден.

Кандидатстващият за подпомагане, трябва да е регистриран земеделски стопанин, действителен ползвател на площите и/или животните, които се посочват за подпомагане, площите да се стопанисват подходящо, съобразно начина им на трайно ползване, както и да са приведени в добро земеделско състояние.

Всеки стопанин има възможност подробно да се запознае с правилата и изискванията за кандидатстване.

www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема