Договорите за саниране, сключени до януари 2016 г., ще бъдат финансирани

Националната програма за саниране на многофамилните сгради има гарантирано държавното финансиране от 2 млрд. лв., които ще обезпечат всички сключени до януари 2016 г. договори за целево финансиране, които са 2022.

Това съобщи пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с разпространена информация в печатни и електронни медии, че Националната програма, е замразена или спряна. От пресцентъра уточняват, че това не отговаря на фактите и обективната действителност.

saniran blok stara zagoraВ съобщение на МРРБ от 22 февруари 2017 г. ясно и категорично е посочено, че заради индикации за зачестили случаи на недоволство от бавния процес на анексиране на договорите за целево финансиране от страна на „Българска банка за развитие“АД (ББР), служебният министър на регионалното развитие и благоустройството, с писма от 14 февруари и 22 февруари 2017 г., е дал указания към банката да бъдат подписани всички заявени искания за сключване на анекси към текущите 2022 договора до достигане на разполагаемия финансов ресурс.

Всички плащанията по вече сключените договори между общините и избраните изпълнители за отделните дейности по обновяване на сградите се извършват от „Българска банка за развитие“АД в съответствие с ангажиментите на тристранно подписаните договори между ББР, областен управител и община. МРРБ не е част от този процес, съгласно приетите методически указания към Програмата.

От регулярно събираната от МРРБ информация за разплатените суми от страна на ББР към фирмите изпълнители е видно, че към 30 януари 2017 г., те възлизат на 488 017 939 лева.

МРРБ отново обръща внимание, че при наличие на свободен финансов ресурс по Програмата след сключването на всички анекси към текущите договори, ще бъде възстановено сключването на нови договори за целево финансиране с „Българска банка за развитие“АД.

Ръководството на МРРБ потвърждава изразената публично позиция, че Програмата е важна за хората и бизнеса, и следва тя да продължи при наличие на осигурено финансиране, висок контрол и ясни критерии за обхвата на допустимите дейности, които да не подлежат на тълкуване.

www.infoz.bg

Теми:

Пресконференция на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов и Националния оперативен щаб, 4 март 2021

На подобна тема

Най-четеното от последните дни