Служебното правителство продължава с кадровите смени

Назначеното от президента на България Румен Радев служебно правителство, което трява да организира честни и прозрачни избори, продължава с кадрови смени. Поредната е в най-голямото въгледобивно дружество в Югоизточна Европа „Мини Марица-изток” ЕАД.

bulldozerДоцентът по геология и геоинформатика в МГУ „Св. Иван Рилски“ - София Георги Айданлийски заменя Николай Диков. Съветът на директорите на Българския енергиен холдинг (БЕХ) взе това решение на 10 март 2017 г., гласи информация на сайта на БЕХ, публикувана на 13 март.

„Включването на експерт от висока класа в ръководството на „Мини Марица-изток“ ЕАД се налага от необходимостта да се повиши ефективността на дружеството, както и във вразка с огромните предизвикателства, пред които е изправена въгледобивната индустрия в България и ЕС” – се казва в съобщението на сайта на БЕХ

Георги Айданлийски е роден на 4 декември 1964 г. във Варна. Завършва МГУ - София като инженер геолог. От 1990 г. е преподавател в същия университет с над 10 500 аудиторни часа и 365 дни полеви практики досега. От 2005 г. е доктор по Литология и доктор по Палеонтология и стратиграфия. Участвал е в курсове за квалификация в България, Чехия, Финландия, Шотландия и Белгия. Притежава богат професионален опит като консултант и мениджър на проекти в сектора, работи и като научен консултант на „Музейко“-София. Георги Айданлийски владее писмено и говоримо английски и руски език. Женен е, има една дъщеря.

www.infoz.bg