EVN България иска увеличение на цената на тока с 2,36%

Дружествата от групата на EVN България внесоха в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявления за цени на електро- и топлоенергията за своите клиенти през следващия ценови период от юли 2017 г. до юни 2018 г.

Otchitane EVNВ случай че КЕВР одобри заявленията на дружествата за цени в сектор електроенергетика, то средната цена на електроенергията за битови клиенти в Югоизточна България би се повишила от 1 юли 2017 г. с 2,36%.

По отношение на дневната и нощна тарифи за битови клиенти в Югоизточна България заявлението предвижда:

•    промяна на дневната тарифа с 1,8% от сегашните 0,17217 лв./кВтч. (без ДДС) на 0,17535 лв./кВтч. (без ДДС)
•    промяна на нощната тарифа с 4,9% от сегашните 0,09778  лв./кВтч (без ДДС) на 0,10256 лв./кВтч. (без ДДС)

Според разчетите на EVN България, на едно средно домакинство в Югоизточна България от 200 кВтч. дневна енергия и 70 кВтч. нощна енергия, стойността на месечната фактура би се променила с 1,17 лв. с включен 20% ДДС, т.е. от 49,53 лв. на 50,70 лв.

Заявлението за цени на електроенергия отразява необходимите средства за развитие и поддръжка на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България през следващия ценови период и разходите за обслужване на над 1,5 милиона битови клиенти на регулиран пазар.

www.infoz.bg

На подобна тема