Четвъртокласниците се явяват на национално външно оценяване

63 932 ученици от четвърти клас трябва да се явят на 10 май на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът започва в 10:00 часа и ще се проведе в 1870 училища, съобщиха от пресцентъра на образователното министерство.

classroomПродължителността е един учебен час, а за децата със специални образователни потребности – два учебни часа.

В петък (12 май ) предстои второто външно оценяване по математика, а в понеделник (15 май) и във вторник (16 май) са тестовете по човекът и природата и човекът и обществото. Резултатите от националните външни оценявания по всеки от предметите се измерват в точки и се вписват в удостоверението за завършен IV клас.

С точките от изпита по математика може да се кандидатства в профилираните гимназии с профил “Математически” и “Природни науки”, като тежестта на резултата при балообразуването се определя от Педагогическия съвет на конкретното училище.

Целта на националните външни оценявания е да измерят индивидуалните постижения на учениците по различните предмети и да се определени необходимостта от подкрепа, както и да се осъществи мониторинг на образователния процес на различни равнища – училищно, регионално и национално.

www.infoz.bg

Теми: