Мария Габриел е кандидатурата на България за еврокомисар

Правителството одобри кандидатурата на Мария Габриел за член на Европейската комисия от името на България. Мария Габриел е български политик от партия ГЕРБ и депутат в Европейския парламент от групата на Европейската народна партия (ЕНП).

gabrielПрез 2013 г. е избрана за „Евродепутат на годината“ в категория „Равенство на половете“. След европейските избори през 2014 г. Мария Габриел е заместник-председател на групата на ЕНП в Европейския парламент, член на Делегацията в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, член на Делегацията в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, заместник в комисиите „Външни работи“, „Права на човека“, „Права на жените и равенството на половете“.

Мария Габриел е завършила езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ в Кюстендил през 1997 г., а през 2001 г. придобива бакалавърска степен по „Българска и френска филология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Продължава образованието си в Института по политически науки в Бордо, Франция, където изучава международни отношения, история на европейските институции, политическа социология и сравнителна политика. Завършва магистратура по „Сравнителна политика и международни отношения“ в Докторската академия по политически науки, Бордо, през 2003 г.

www.infoz.bg