В Стара Загора ще се проведе кампания, посветена на борбата с хипертонията

В Стара Загора ще се проведе кампания, посветена на борбата с хипертонията

Артериалната хипертония (АХ) се счита за „съвременна епидемия“, тъй като се установява при 4 от 10 възрастни над 25-годишна възраст и се определя като глобален рисков фактор за смърт и нетрудоспособност.

Честотата ѝ нараства с възрастта, като се повишава стъпаловидно след 50-годишна възраст, и след навършване на 65 години достига до 80% при жените и 77.2% при мъжете.

Всяка година 17 май протича под различно мото за де се повиши информираността на гражданите по различни въпроси, свързани с високото кръвно налягане. Тази година вниманието е насочено специално към предсърдното мъждене (ПМ), към причинната връзка с артериалната хипертония и мозъчния инсулт.

В последните 20 години предсърдното мъждене се очертава като един от най-значимите медицински проблеми в Европа. Артериалната хипертония и захарният диабет са негови доказани предиктори. Предсърдното мъждене е сериозно ритъмно нарушение, с честота също нарастваща с възрастта, което отчасти се дължи на подобрените диагностични възможности. ПМ е често усложнение на дългогодишна АХ и носи висок риск за сърдечносъдова заболеваемост и смъртност. АХ е отговорна за повече случаи на ПМ от всеки друг рисков фактор, като се установява до 90% от участващите в клинични проучвания за ПМ. Пациентите с ПМ имат пет пъти по-висок риск от мозъчен инсулт и два пъти по-висок риск от смърт.

Приблизително 1/3 от всички инсулти са причинени от предсърдно мъждене вследствие тромбоемболия, като тези инсулти често са по-тежки, отколкото инсултите с друга причина. Предсърдното мъждене е причина и за т.н. “глухи инсулти“, при които пациентите нямат оплаквания.

По данни на БЛХ честотата на предсърдно мъждене понастоящем е удвоена (2%) в сравнение със съобщаваната преди десетилетие и варира по пол и възраст. Аналогично на другите страни, у нас ПМ е представено в 0.12-0.16% от лицата на възраст под 49 години, 3.7 - 4.2% във възрастта 60 - 70 години и достига 10 – 17% във възрастта на и над 80 години. Честотата е по-висока при мъжете с отношение 1.2:1 спрямо жените. При над 30% от пациентите ПМ протича безсимптомно, като рискът е еднакъв с риска при наличието на симптоми.

В Световния ден на хипертонията 17 май, за 11-а поредна година у нас ще се проведе Национална здравна кампания под мотото “Артериалната хипертония като основен рисков фактор за предсърдно мъждене“. Официналното ѝ откриване ще се състои в София, в 11 часа на пл. ″Света Неделя″ №7 (до входа на МЕТРО станция Сердика). Кампанията е организиранапоинициатива на Българската лига по хипертония, Българското кардиологично дружество, Българският червен кръст, Асоциацията на студентите медици в България, Microlife България, Бьорингер Ингелхайм България и ще обхване градовете София, Пловдив, Варна, Търговище, Добрич, Бургас, Русе, Плевен, Хасково, Стара Загора и Благоевград.

На 17 май от 10 до 16 часа в единайсетте града от страната на публични места ще бъдат разположени пунктове, където гражданите ще бъдат консултирани безплатно за проблеми, свързани с хипертонията и предсърдното мъждене, ще се правят безплатни измервания на кръвно налягане с електронни апарати с вградена Afib-технология (от англ. Atrial Fibrillation – предсърдно мъждене) за автоматично откриване на предсърдното мъждене, ако то е налично в момента на измерването. Afib-технологията е алгоритъм, създаден и патентован от компания Microlife. Има висока чувствителност (97 - 100%) и висока специфичност (89%), което позволява да се открие предсърдното мъждене с диагностична точност, сравнима с ЕКГ-изследване.

•    София – пл. ″Света Неделя″ № 7 (до входа на МЕТРО станция Сердика)
•    София – до подлеза на хотел Плиска, бул. „Цариградско шосе“ 10В
•    Пловдив - площад Централен (от западната страна, срещу Централна поща)
•    Благоевград - ул. „Тодор Александров“ (пред магазин Билла и Съдебната палата)
•    Стара Загора – Парк “5 октомври” (до фонтаните)
•    Бургас - ул. „Александровска”, пред сградата на Общината
•    Варна – вход Морска градина (от страната на Икономически университет)
•    Русе - площад „Свобода”, срещу Съдебна палата
•    Плевен - площад „Възраждане” до фонтаните, Община Плевен
•    Хасково - пешеходна зона между Общински и Областен съвет
•    Търговище - идеален център пред Драматичния театър и Библиотеката
•    Добрич - бул. „25-ти септември“, пред бившата сладкарница „Ропотамо“

www.infoz.bg