Община Гълъбово получи 150 000 лева за подобряване на атмосферния въздух

Общините Гълъбово, Димитровград, Монтана и Несебър получиха общо 644 008 лв. за подобряване на чистотата на атмосферния въздух. Средствата ще се използват за разработване на общински програми за намаляване на нивата на замърсителите.

Трябва да се постигнат и утвърдените норми за фини прахови частици, азотни оксиди, серен диоксид и други.

tonev dimovПроектите се финансират по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ Договорите за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ бяха подписани между министъра на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на Гълъбово - Николай Колев, на Димитровград - Иво Димов, на Монтана - Златко Живков и на Несебър - Николай Димитров.

„Пожелавам успех в разработването на общинските програми. Надявам се скоро да се стигне и до изпълнението на конкретни мерки за подобряване качеството на въздуха, за което има осигурено финансиране. Когато има средства, те трябва да се използват по най-добрия начин“ - заяви министър Нено Димов, съобщиха от пресцентъра на екоминистерството.

Кметовете благодариха за добрата работа с министерството и подчертаха, че МОСВ и общините работят в една посока – за по-чист въздух и по-чиста околна среда.

Основен проблем за четирите общини е превишаването на нивата на фини прахови частици, но наред с това в Гълъбово ще трябва да бъдат набелязани мерки за намаляване на емисиите на серен диоксид. 

Безвъзмездната финансова помощ за Гълъбово е 150 294 лв., за Димитровград - 182 000 лв., за Монтана - 182 672 лв. и 129 042 лв. - за Несебър. Със средствата ще се извърши оценка на качеството на въздуха. Ще се анализират източниците на замърсяване и ще се предложат конкретни мерки за подобряване чистотата на въздуха.

www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема