В Стара Загора гостува изложбата "Анализ на градската среда"

Изложбата "Анализ на градската среда" ще бъде открита на Централния градски пазар в Стара Загора на 6 юни в 18:00 часа. Ще участват нейните създатели, местни архитекти и представители на Община Стара Загора.

Ще бъде направено представяне на изложбата, дебат и прожекция на филма “Познавате ли архитекта?”. Събитието се организира по случай 75-годишнината на Университета по архитектура, строителство и геодезия в София.

Пазарът в Стара ЗагораПътуващата изложба е с резултати от “Действие в панелните квартали”, последното издание на фестивала за съвременна архитектура и градска среда ONE ARCHITECTURE WEEK, проведено в пловдивският панелен квартал “Тракия”. Изложбата показва примери и представя ползите от широкообхватен анализ на градската среда и въвличането в този процес на максимално много от участниците в нея.

Куратор на изложбата е Любо Георгиев, а участници Нина Толева-Новак, Лина Кривошиева, Меган Луенбърг, Сдружение |Не|Формално. Тя се реализира с подкрепата на “Регионален фонд за градско развитие” - фонд мениджър по инициатива JESSICA за градовете Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен. JESSICA – съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градски зони е пилотен инструмент за финансов инженеринг, разработен от Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и правителството на Република България. На страната ни е предоставена възможност част от средствата по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 да бъдат насочени под формата на заеми с преференциални условия към градски проекти със значим социален ефект, които да подпомогнат повишаването на качеството на живот в градовете и благополучието на техните жители.

Регионалният фонд е създаден през 2011 г. и в рамките на първия си инвестиционен цикъл е финансирал 20 градски проекта в сферата на градската мобилност, културата, публичната инфраструктура, спорта и индустриалните зони. Инвестиционният хоризонт на Фонда продължава до 2025 г. като средствата, погасявани от вече финансираните проекти могат да се инвестират в нови проекти, съответстващи на целите по Оперативна ос 1 на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2014 г.

Изложбата ще бъде експонирана до 13 юни от 10:00 – 18:00 часа в западното крило на общинския централен пазар в Стара Загора.

www.infoz.bg