Фирмите без дейност също са длъжни да представят годишен финансов отчет

Всички търговци по смисъла на Търговския закон трябва да заявяват за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър своя годишен финансов отчет (ГФО) за 2016 г. до края на юни 2017 г., според Закона за счетоводството.

В същия срок останалите предприятия трябва да публикуват финансовия си отчет, чрез икономическо издание или чрез интернет.

bookkeepingБюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, не публикуват финансов отчет, напомнят от Националната агенция за приходите.

От НАП обръщат внимание, че фирмите без дейност също са задължени да представят годишен финансов отчет до 30 юни 2017 г., като за тях са предвидени облекчения по отношение на документите, подлежащи на публикуване в търговския регистър.

В закона са предвидени и санкции за лицата, които имат задължение, но не са публикували финансов отчет. За ръководителя на предприятието – глоба от 200 лв. до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет.

След изтичане на крайния срок – 30 юни 2017 г., инспекторите от НАП започват отново проверки на търговците и фирмите, които не са публикували годишните си финансови отчети.

Повече за задължението за представяне на ГФО, новите срокове, предвидените санкции и друга информация, може да се прочете на интернет страницата на НАП.

www.infoz.bg

На подобна тема