На 22 май е вторият зрелостен изпит и външното оценяване на 7-и клас

На 22 май 2015 г., в 7:00 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, беше изтеглен вариант 1 за втория задължителен зрелостен изпит по избор между 13 учебни предмета. Най-много зрелостници – 17 671, тази година са избрали като втори задължителен ДЗИ биология и здравно образование.

14 638 дванадесетокласници са пожелали да се явят на изпит по география и икономика, а английският език е предпочетен от 11 598 абитуриенти. Изпитът започва в 8:00 часа и продължава 4 астрономически часа, а за учениците със специални образователни потребности – 6 часа.

maturi В 9:00 часа ще бъде изтеглен изпитният вариант за национално външно оценяване по математика за 7-и клас. Изпитът ще започне в 10:00 часа. Той се състои от 2 модула. Първият е модул за национално външно оценяване и е задължителен за всички. Той съдържа 20 тестови задачи от два вида – задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен, и задачи със свободен отговор (числов, символен или словесен). Продължителността на изпита е 60 минути, а максималният брой точки, който могат да получат учениците, е 65. Резултатът от националното външно оценяване по математика се вписва като текуща оценка.

Вторият (допълнителен) модул се състои от 4 задачи с отворен отговор, от които 2 задачи със свободен отговор, без да се привежда решение и 2 задачи с описание и аргументация на решението. Продължителността на този модул, който не е задължителен, е до 90 минути, а правилното решение на задачите носи 35 точки. Максималният резултат от двата модула е 100 точки.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерството на образованието и науката)

Споделете!

Теми: