Гимназията по ветеринарна медицина в Стара Загора е училище с национално значение

Правителството обяви шест гимназии за училища с национално значение. Сред тях е Професионалната гимназия по ветеринарна медицита "Иван Павлов" в Стара Загора, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

Останалите са: Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ – Ловеч, ПГ по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ – Тетевен, ПГ по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград, Професионалната техническа гимназия „Шандор Петьофи“ – Разград и ПГ по компютърни технологии и системи – Правец.

Според държавния образователен стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование училище с национално значение е това, което дългосрочно изпълнява национална задача, възложена със заповед на министъра на образованието и науката, както и училище, в което се обучават ученици от много области. Всички училища със статут на национални са държавни и са към Министерството на образованието и науката.

veterinarna meditsina stara zagora 02

www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24