два лева

Внимание! Фалшиви банкноти от 2 лева, емисия 2005

В Националния център за анализ към БНБ е регистриран нов тип неистински банкноти от 2 лева, емисия 2005 г. При този тип нфалшиви банкноти e имитиран основен защитен елемент, който се проверява най-често от населението и касиерите от търговската мрежа – холограмната лента. Характерното в случая е, че оптическите ефекти в значителна степен наподобяват тези при истинските банкноти.

Фалшива банкнота от 2 леваМетод на проверка за разпознаване на този тип неистински банкноти:
При пипане с пръстите на ръцете лесно се установява гладка хартия, по-тънка от оригиналната банкнотна хартия и липса на релеф в печатните изображения на лицевата страна на банкнотата.

При поставяне на банкнотата срещу светлинен източник се наблюдава неясно, остатъчно изображение на водния знак – изправен лъв.

БНБ напомня, че в случай на съмнение относно истинността на банкнота, трябва да се обърнете към БНБ или към най-близката банка, където ще проверят банкнотата. Ако вече сте приели неистинска банкнота, сте длъжни да я предадете в най-близкото поделение на МВР, където ще Ви издадат документ за това.

От БНБ съветват гражданите, при приемането на банкноти да ги проверяват.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Българска народна банка)