Проверката за платен данък на автомобила ще се извършва електронно

Проверката за платен данък на автомобила ще се извършва електронно

Агенция "Митници" и общините да могат да предоставят служебно по електронен път информация за наличие или липса на задължения, предвиждат приетите на първо четене от Народното събрание промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Измененията са свързани с намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

В законопроекта се предвиждат изменения в Закона за местните данъци и такси, насочени към облекчаване на административното обслужване и повишаване на контрола при извършване на годишните прегледи за техническа изправност на превозните средства, като проверката за платен данък ще се извършва чрез достъп до автоматизирани системи за обмен на информация.

www.infoz.bg

Теми: