Проверяват енергийните дружества за готовността им да осигурят студен резерв

Проверяват енергийните дружества за готовността им да осигурят студен резерв

Експерти от Министерството на енергетиката и „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД (ЕСО) ще проверят готовността на енергийни предприятия за осигуряване на студен резерв, съобщиха от пресцентъра на енергийното министерство.

От 1 до 10 ноември ноември ще бъдат извършени проверки на място в централите, които имат сключен договор с ЕСО ЕАД за предоставяне на разполагаема електрическа мощност (така наречения студен резерв). Допълнително ще се извършат проверки и за спазване изискванията на наредбата за резерви от горива на централите, които работят с основно гориво въглища.

Съгласно Закона за енергетиката топлоелектрическите централи са длъжни да поддържат резерви от горива в количество, което да гарантира надеждно и продължително производство на електроенергия.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще провери готовността за осигуряване на студен резерв в ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" ЕАД на 2 ноември от 10 часа и в 11:30 часа в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД.

www.infoz.bg

На подобна тема