Провежда се Национална седмица на четенето

Провежда се Национална седмица на четенето

От 11 до 15 декември 2017 г. Регионалното управление на образованието – Стара Загора е домакин на Третата национална седмица на четенето, организирана от Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието - Стара Загора.

Тя е в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 - 2020).

Всички планирани и реализирани инициативи целят да се постави в центъра на вниманието четящият човек, да се разшири кръгът от четящи хора чрез намиране път към онези, които все още не са изкушени от магията на четенето, които не са осъзнали неговата значимост за интелектуалното и духовното изграждане на личността.

Дните от седмицата 11 - 15 декември ще са наситени с интересни и вълнуващи срещи с автори на книги, с приказни и литературни герои, с инициативи за споделяне на удоволствието от четенето и даряване на книги, със състезания по четене и по български език, с творчество в ателиетата за творческо писане.

Партньори на събитието са МОН, Регионално управление на образованието, Регионална Библиотека „Захарий Княжески“ - Стара Загора, Държавен Куклен театър – Стара Загора, Община Стара Загора и други образователни и културни институции от област Стара Загора.

С убеждението, че основна роля в процеса на привличане на общественото внимание към проблема за грамотността, за формиране и поддържане на интереса към четенето имат детската градина и училището, учителите, децата и учениците, които ще бъдат най-активните участници във всички събития от седмицата. Отразяването на събитията ще допринесе за повишаване на доверието към българския учител и да изгради по трайна връзка със семейството. Но за да се убеди обществото, че педагогическата практика не е рутинна, а е сфера на непрекъснато прилагане на педагогическо майсторство, е необходимо все повече да се популяризира какво се случва ежедневно в детската градина и училището, което, от своя страна, ще повиши доверието към системата на образованието и да се повиши качеството.

www.infoz.bg

Теми: