България подкрепя обжалването на решението на ЕК относно емисионните нива от топлоелектрическите централи

България подкрепя обжалването на решението на ЕК относно емисионните нива от топлоелектрическите централи

България ще подкрепи Полша в искането ѝ за отмяна решението на Европейската комисия от 31 юли 2017 г. за най-добри налични техники за големите горивни инсталации.

Министерският съвет одобри на днешното заседание позицията на страната ни по дело Т-699/17, образувано по жалба на Република Полша срещу ЕК пред Общия съд на Европейския съюз. В позицията на страната ни се отбелязва, че приетите стойности за нива на вредни емисии са амбициозни и нереалистични за постигане от съществуващите в България големи горивни инсталации.

С приетото от Комисията тази година решение се завишават в значителна степен изискванията към топлоелектрическите централи по отношение на емисионните нива на вредни вещества в атмосферата. Прилагането му у нас би наложило инвестирането на значителни финансови средства от топлоелектрическите централи в комплекса "Марица изток", които произвеждат над 40% от електроенергията в България.

petkovaПозицията на българското правителство е ясно изразена – страната ни е гласувала против референтния документ. Налице е и политически консенсус по темата. Ще положим всички усилия за защита на въгледобивните предприятия и големите горивни инсталации. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на провело се заседание на Браншовия съвет за тристранно сътрудничество по въгледобив, енергоресурси и минно строителство. В него участваха представители на браншовите организации на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Българската минно-геоложка камара, Българския енергиен холдинг, Министерството на околната среда и водите, въгледобивни предприятия и топлоелектрически централи.

Топлоелектрическите централи са от стратегическо значение за българската енергетиката, тъй като произвеждат над 40% от енергията. След днешното решение на Министерския съвет страната ни ще консолидира позицията си с тази на Полша и ще предприеме общ подход при следващи действия, допълни министър Петкова.

Представителите на синдикалните организации и на топлоелектрическите централи оцениха положително съвместната работа в рамките на сформираното в Министерството на енергетиката Координационно звено, което съдейства при изготвяне на документите за кандидатстване за получаване на дерогация.

 

www.infoz.bg

На подобна тема