ТЕЦ Марица изток 2

ТЕЦ „Марица изток 2“ ще загуби конкурентни предимства при въвеждане на нови еко норми

ТЕЦ „Марица изток 2“ може да продължи да работи и няма да спре да продава електрическа енергия и след въвеждане на мерки за покриването на новите екологични изисквания към големите горивни инсталации.

Последните проучвания на Министерството на енергетиката са показали, че инвестициите няма да бъдат толкова големи, колкото се е очаквало предварително. Това уточни енергийният министър Теменужка Петкова по време на среща с депутатите от Комисията по енергетика в Народното събрание. Евентуалните инвестиции за покриване на новите екологични норми няма да доведат до закриване на топлоелектрическата централа, но тя ще продължи да работи на загуба.

Инвестициите обаче ще трябва да бъдат върнати чрез цената на електроенергията, и това ще намали драстично конкурентоспособността на ТЕЦ „Марица изток 2“ на пазара. Министър Петкова припомни, че причината за финансовите загуби на дружеството са разходите за емисии, които през 2017 г. са били 160 млн. лева (при 110 млн. лева за 2016 г.).

България е поискала още два месеца, за да подготви документите за дерогацията за българските топлоелектрически централи от новите екологични емисии. Анализите са почти готови, трябва да извърши още малко работа – уточни Теменужка Петкова. Тя припомни, че България се присъедини към Полша в обжалването на регламента. Обжалва се самата процедура при приемането на правилата, а към иска се е присъединила и Унгария.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема