Овца, животновъдство

Проекти в земеделието за 425 млн. евро ще бъдат финансирани през 2018 г.

През 2018 г. предстои прием на проекти по 13 инвестиционни и 5 компенсаторни мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. За финансирането на проектите е определен бюджет от 425 млн. евро.

Това съобщи заместник-министърът на земеделието Атанас Добрев по време на среща със земеделски производители в Ловеч.

Той допълни, че след изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители правилата за прилагане на инвестиционните мерки от Програмата ще се уреждат с насоки за кандидатстване и изпълнение.

Подаването на проектните предложения ще се извършва от кандидатите електронно чрез Интегрираната система за управление и контрол (ИСУН) с електронен формуляр за кандидатстване и квалифициран електронен подпис, информира агроминистерството. Заместник-министърът запозна присъстващите с приоритетите на България в областта на земеделието по време на председателството на Съвета на Европейския съюз.

По думите му основни акценти са модернизирането и опростяването на Общата селскостопанска политика след 2020 г. и бюджетът за сектора в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка. Ще бъде обърнато внимание на ветеринарната и фитосанитарната област, както и на рибарството и горското стопанство. „Директните плащания са съществен елемент от Общата селскостопанска политика, който е доказал своята ефективност и трябва да продължи да се прилага“, каза още заместник-министърът Атанас Добрев.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема