Уловът на бяла риба се забранява за два месеца

От 15 март до 15 май 2018 г. се забранява уловът на бяла риба (Sander lucioperca). Мярката се въвежда ежегодно заради размножителния период, в който навлизат този вид сладководни риби. В случай на констатирано нарушение, уловените екземпляри ще бъдат връщани незабавно във водата.

На нарушителите рибари ще бъдат налагани глоби по Закона за рибарство и аквакултури.

fisherman

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: