Производителят на почистващи препарати „Макси Про България“ получи документ за екомаркировката на ЕС

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков връчи на българския производител на почистващи препарати „Макси Про България“ ЕООД документ за екомаркировката на Европейския съюз.

Правото да се използва екомаркировката на Европейския съюз се предоставя от министъра на околната среда и водите като компетентен орган за България, който преценява съответствието с екологичните изисквания, установени с Решение на Европейската комисия и следи за постоянното им спазване. Това е четвъртият производител в България, който получава екомаркировка, след като е доказал, че произведените от него продукти  съответстват на високите изисквания на схемата за екомаркировка на Европейския съюз.

Към момента има разработени критерии за над 20 вида продукти от нашето всекидневие – детергенти, мебели, текстил, обувки, хартия, компютри, бои и лакове, туристическо настаняване и други. Критериите се обновяват периодично, за да се осигури прилагане на възможно най-екологичните технологични практики и материали, които гарантират и високо качество на продукта. Министерството на околната среда и водите участва в разработването на изискванията и ги съгласува с представители на бизнеса.

Правото да ползват логото на европейската екомаркировка се дава само за продукти, които отговарят на строги екологични изисквания и са по-безопасни за околната среда в сравнение с конвенционалните. Изискванията покриват целия жизнен цикъл на продукта – от използваните суровини до образувания отпадък. Схемата за екомаркировка на Европейския съюз допринася за по-ефективната употреба на ресурси и преминаването към кръгова икономика.

maxxi pro bulgaria cert

Зам.-министър Красимир Живков връчва удостоверението на Александър Чалъков, представител на „Макси Про България“ ЕООД

Премахване на котлен камък и ръжда с MAXXI PRO AKTIV - един от продуктите на българската фирма

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber