Финансови инструменти за повишаване на енергийната ефективност

„Подобряването на енергийната ефективност ще повиши конкурентоспособността на икономиката и жизнения стандарт на хората.“ Това каза заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков по време на откриването на българо-италиански форум „По-модерни, по-конкурентоспособни, по-силни: околна среда и енергийна ефективност в България“.

Участниците във форума дискутираха приоритетите на страната в областта на енергийната ефективност, свободния енергиен пазар в страната, опитът на България в управлението на водите, както и практиката на различни италиански компании в тези сфери.

По думите на заместник-министър Станков намаляването на енергоемкостта на българската икономика е една от най-важните задачи пред правителството. Той мотивира важността на мерките в тази посока с факта, че към момента единица продукция в България се произвежда с около два пъти повече енергия в сравнение със средното равнище в ЕС, а потенциалът за енергийни спестявания в дома се оценява на около 25 – 30%. „Комплексът от задачи, които изпълнява правителството, трябва да доведе до промяна на тези стойности“, посочи заместник-министър Станков.

„Сред най-важните мерки за това е програмата „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, която се финансира по линия на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство“, допълни заместник-министърът. Общият бюджет на програмата е в размер на 15,6 млн. евро.

Жечо Станков участва в българо-италиански форум за енергийната ефективностДруг източник за финансиране на мерки за енергийна ефективност е фондът „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“. Фондът предлага финансиране при благоприятни условия както за бизнеса, така и за публичния сектор и физическите лица. Основни донори на фонда са Глобалният екологичен фонд на ООН чрез Световната банка с 10 млн. долара, правителството на Австрия с 1,5 млн. евро, българското правителство с 3 млн. лева, както и частни български спонсори. „Фондът предоставя както цялостно финансиране на проектите, така и съфинансиране или гаранции пред други институции“, посочи Жечо Станков. По неговите думи, за своята десетгодишна дейност фондът е финансирал 173 проекта на обща стойност около 68 млн. лева. Частични кредитни гаранции са предоставени на 33 проекта на обща стойност около 24 млн. лева.

Сред източниците за финансиране на мерки за енергийна ефективност е и Международният фонд „Козлодуй“, създаден, за да съдейства за намаляване на негативните последици от ранното затваряне на първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй“ и да подпомага извеждането им от експлоатация. „Първоначално договорената безвъзмездна помощ от фонда бе 550 млн. евро, от които 60% са за проекти в ядрената област и 40% - за мерки за енергийна ефективност. За периода 2010 – 2013 г. са договорени допълнителни 300 млн. евро“, припомни заместник-министър Станков.

Пред участниците във форума той акцентира и върху един нов инструмент за финансиране на мерки за енергийна ефективност - т.нар. „бели сертификати за енергийни спестявания“. „Опитът на Италия в тази област е впечатляващ и аз ще се радвам, ако можем да се възползваме от него при въвеждането на сертификатите у нас“, каза още г-н Станков.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на Министерството на енергетиката)

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема