Започва поетапно осигуряване на достъп до електронни учебници

Сред основните задачи на Министерството на образованието и науката е осигуряване на достъп до електронно съдържание на учебниците и други образователни материали чрез дигитални устройства, но това до голяма степен зависи от издателствата на учебници.

krasimir valchev„Учебниците се изготвят, съставят се и се разписват от авторски колективи и авторските им права са на издателствата, но имаме уверение от тяхна страна, от повечето ще се включат в тази дейност. Може би технически ще е необходимо около един месец да осигурим достъп до електронно-четими варианти, но това ще стане поетапно след този срок за отделните класове” – съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той посети Стара Загора, където изнесе лекция пред преподаватели и студенти в Тракийски университет, проведе срещи с учители и представители на бизнеса и на работодателски организации.

За ползването на електронни учебници е необходим интернет достъп. Държавата продължава да инвестира в неговото осигуряване. В момента около 50% от училищата имат безжичен интернет, който покрива над 80% от помещенията на конкретните сгради.

Министър Вълчев съобщи още, че няма да има промяна в организацията и мерките за сигурност при провеждането на матурите. „Преписването по време на изпитите води до несправедливост на оценяването и през последните години са взети необходимите мерки, за подобряване на сигурността. Затова тази година почти няма разлика в начина на организиране на матурите в мерките за сигурност. Разделянето на модули на самия изпит се оказа една добра мярка. Тя силно намалява броя на преписващите ученици. При този модел е и много малка вероятността след началото на изпита отговорите да бъдат публикувани, както се е случвало преди години” - каза още министърът.

Изпитите се провеждат в стаи, в които има видеонаблюдение, свързано с регионалните управления на образованието. Самите изпитни материали се генерират от много голям пул от въпроси – те са кодирани и се разкодират непосредствено преди началото на изпитния час.

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg