Заверка на документи с апостил ще се прави и от областните администрации

Заверка с апостил да може да се прави и от областните администрации в страната, предвиждат одобрени от правителството промени на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.

apostilПриетите допълнения въвеждат децентрализиране на извършването на заверки с апостил на документи, издавани от общинските администрации, като тези функции се възлагат и на 28-те областни администрации. По сега действащата нормативна уредба заверката се прави само от Министерството на външните работи. По този начин всеки човек, който има нужда от услугата, трябва да пътува до София или да ползва услугите на посредник, а това изисква допълнително време и води до по-високи финансови разходи за гражданите и бизнеса, информираха от пресслужбата на Министерски съвет.

Тази практика се прилага в редица европейски страни. Целта ѝ е да се постигне подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест при извършване на заверки на документи с апостил.

www.infoz.bg  www.infoz.bg