На 10 юни ще има валежи в цялата страна

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) на 10 юни 2015 г. на повече места в страната ще превали и прегърми с количества до 5-10 л/кв. м. В четвъртък на места ще има краткотрайни следобедни валежи. Количествата ще са между 5 и 10 л/кв. м, локално до около 15 л/кв. м. В петък превалявания само на отделни места, с количества между 1 и 5 л/кв. м.

През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали непроменени. Регистрираните водни количества на наблюдаваните реки в страната са около праговете за средни води.

Дунавски басейн: речните нива са се изменяли от -16 см до +6 см.

Черноморски басейн: регистрирани са изменения на нивата на наблюдаваните реки от -10 см до +2 см.

Източнобеломорски басейн: в поречие Тунджа нивата са се понижавали с до -5 см. Във водосбора на река Марица нивата са се изменяли в границите от –7 см до +14 см. Колебания с до ±1 см са отчетени в поречие Арда.

Западнобеломорски басейн: регистрирани са понижения на нивата с до -8 см в басейна на река Места, а нивата във водосбора на река Струма са се задържали.

река ТунджаВ резултат на метеорологичната прогноза и хидрологичната обстановка, днес нивата на наблюдаваните реки в страната ще продължат да се понижават или ще се задържат.
Дунавски басейн: днес нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществена промяна или ще продължат да се понижават. В четвъртък, в резултат на прогнозирани валежи, са възможни краткотрайни, незначителни повишения в горните течения на реките в басейна.

Според моделираните водни количества за река Искър на 10, 11 и 12 юни те ще са над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Янтра: прогнозираните водни количества за 10, 11 и 12 юни ще бъдат над средномногогодишната стойност. Водните нива ще са под прага за внимание.

Според моделираните водни количества за река Русенски Лом: водното количество в долното течение на реката на 10, 11 и 12 юни ще бъде около средномногогодишната стойност, като водното ниво ще се понижава.

Черноморски басейн: през следващите едно-две денонощия, в резултат на прогнозирани валежи, са възможни краткотрайни, незначителни повишения на нивата на реките Провадийска, Камчия, южночерноморските реки.

Източнобеломорски басейн: днес се очаква речните нива да продължат да се понижават. В четвъртък, в резултат на прогнозираните валежи, са възможни краткотрайни повишения във водосборите на наблюдаваните реки: Тунджа, Марица – (Родопските й притоци) и Арда.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: водните нива в басейна на Марица и Тунджа ще са под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: в басейна на реката водните нива ще са под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки Места и Струма ще продължат да се понижават.

infoz autor www.infoz.bg

Теми: