Потребителите не са длъжни да пазят опаковки на битови уреди и техника

Търговците не могат да изискват от клиентите си да пазят опаковките на битови уреди и стоки за обзавеждане на дома, за да запазят правото си на рекламация при възникване на някакъв проблем с покупката.

Това коментира председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов по Канал 3. Той допълни, че подобна претенция е незаконна и Комисията се е произнасяла по казуса във връзка със сигнали на граждани или по нейни кампании, съобщиха от пресцентъра на Комисията.

Потребителят има само грижата да предяви рекламация пред търговеца за дефектната стока, за да е ясно, че тя подлежи на ремонт. „Никъде не е казано – нито в закон, нито пък в общите условия може да бъде държано сметка за запазване на опаковка” - обясни Маргаритов. „Представете си в една къща или апартамент, ако трябва да пазите опаковките на всички стоки за бита или за дома, то Вие трябва да имате още поне две стаи” - добави той.

Dimitar Margaritov„Вярно е, че понякога търговците могат да кажат, че при транспортирането без опаковка са причинени някакви дефекти. Търговецът ще трябва да докаже, ако претендира, че потребителят по нерегламентиран начин е влиял на стоката така, че тя е дефектирала. Опаковката няма отношение. Въпросът е в чисто фактическите отношения по повод на конкретната рекламация – какво ще бъде предявено като претенция от страна на потребителя и какво ще бъде уважено от търговеца” - разясни Маргаритов. Той направи и важно уточнение – при предявяване на рекламация в рамките на първите шест месеца потребителят няма задължение да доказва, че възникналият дефект не е причинен от него, той се счита за производствен. Ако търговецът има подобни претенции, той трябва да докаже, че клиентът му е въздействал нерегламентирано върху стоката.

Комисията е парирала и опити на търговци на услуги да ограничават правата на потребителите, дадени им по закон. Например, на туроператори за повишаване цената на пътуването или за промяна на съществени условия във вече приетата от потребителя оферта непосредствено преди заминаването. „Съгласно изискванията за закона, цената не може да бъде променяна по-малко от 20 дни преди старта на пътуването. Всички други съществени условия – маршрут, превозни средства, посещение на забележителности, не могат да се променят по-малко от 10 дни преди тръгването” - информира председателят на КЗП. При проблем с пътуването срокът за рекламация е 14 дни и той също не може да бъде съкращаван по никакви поводи.

Маргаритов припомни, че след произнасяния на Комисията мобилните оператори вече имат право само на до три месечни такси до края на срока на договора при предсрочно прекратяване. Телекомите не могат да създават и излишни неудобства на клиентите си при желание прехвърляне при друг оператор прекратяване на договора, като например да изискват от тях да го завят чрез типови бланки, в точно определен обект или на конкретна дата.

Намесата на КЗП е довела и до отстраняването на несправедливи уговорки в общите условия на фирмите за бързи кредити за незаконни такси и лихви. Срещу девет дружества, които не са се съобразили с препоръките на контролния орган се водят колективни искове. Потребителите обаче не трябва да забравят, че дори условията да са коректни, тези заеми са скъпи, обърна внимание Маргаритов.

По думите на Маргаритов изчистването на общите условия на търговци от най-различни сектори от икономиката от неравноправни клаузи е важно, тъй като те биха могли да засегнат неограничен кръг потребители. „Подобно на нелоялна практика на голяма търговска верига, която би засегнала всичките нейни стотици хиляди клиенти, така и неравноправна клауза, например на телекомуникационен оператор, би могла да засегне милиони потребители” - посочи той.

През миналата година КЗП е разгледала над 100 договора с общи условия с над 10 000 клаузи на естествените монополисти, телекомите, туроператори, застрахователи и т.н. Открити са около 500 неравноправни уговорки, за които са взети мерки за отстраняването им. „Почти няма сфера в икономическия живот, в която потребителите да осъществяват ежедневен контакт с търговци и ние да не сме положили съответните усилия за идентифициране на такъв тип проблеми и да не сме предприели действия за тяхното решаване” - каза още Маргаритов.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема