Теменужка Петкова: Минната индустрия е важен фактор за икономическа стабилност и енергийна независимост

Минната индустрия има стратегическо значение за икономиката на България. Тя е важен фактор за икономическа стабилност и енергийна независимост - каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова при откриването на Европейския минен бизнес форум.

Пето издание на форума се проведе в София като част от програмата на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Събитието предоставя платформа на най-високо равнище за дискутиране на актуални въпроси пред минерално-суровинния отрасъл.

temenuzhka petkova miniПред участниците във форума енергийният министър подчерта ключовата роля на отрасъла като база за развитието на всяка индустрия: добивът на полезни изкопаеми, изчислен на глава от населението, отбелязва устойчив ръст през последното десетилетие; производителността на труда е близо 2,5 пъти по-висока от средната за индустриалния сектор; средната годишна работна заплата е една от най-високите в България. Приходите от концесии също отбелязват ръст – от около 70 млн. лева преди няколко години до близо 100 млн. лева през 2017 г. Тези числа са доказателство, че секторът се развива стабилно и устойчиво.

Министър Петкова припомни приемането през 2015 г. на актуализираната минна стратегия, благодарение на което днес секторът разполага с ясна визия за своето развитие до 2030 г.

Промените в Наказателния кодекс, инициирани от Министерството на енергетиката, които инкриминират незаконния добив на подземни богатства, също съдействат за по-добри условия за растеж на фирмите, които работят на светло, подчерта енергийният министър.

Теменужка Петкова запозна участниците във форума и с усилията на екипа на Министерството на енергетиката за защита на големите горивни инсталации във връзка с гласуваните на европейско равнище промени в документа за най-добри налични техники. За нас в Министерството на енергетиката това е кауза, защото засяга работата на топлоелектрическите централи, които осигуряват около 40% от енергията в страната, а оттам – и работата на сериозна част от българския въгледобив, добави министър Петкова.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема