Втората задължителна матура ще се проведе на 23 май

Изпитният вариант за втория задължителен зрелостен изпит по избор между 13 учебни предмета ще бъде изтеглен на 23 май, в 6:30 часа, в сградата на Министерството на образованието и науката. Изтегленият номер на варианта ще важи за изпита по всеки предмет.

МатураИзпитът започва в 8:00 часа и продължава 4 астрономически часа, а за учениците със специални образователни потребности – 6 часа. Зрелостниците трябва да заемат местата си най-късно до 7:45 часа и да пишат с черен химикал.

Над 55 000 дванайсетокласници се очаква да се явят на втората задължителна матура.

В 9:00 часа ще бъде изтеглен изпитният вариант за национално външно оценяване по математика за седмокласниците. Изпитът ще започне в 10:00 часа. Той се състои от 2 модула. Първият е модул съдържа 20 задачи от два вида – със структуриран отговор и със свободен отговор. Продължителността му е 60 минути, а максималният брой точки, който могат да получат учениците, е 65.

Вторият модул се състои от 4 задачи с отворен отговор, от които 2 задачи с кратък числов, символен или словесен отговор и 2 задачи с описание и аргументация на решението. Продължителността на този модул е 90 минути, а правилното решение на задачите носи 35 точки. Максималният резултат от двата модула е 100 точки.

Седмокласниците трябва да носят със себе си съответните принадлежности по математика и да пишат със син химикал. Очаква се на изпита по математика да се явят над 57 000 седмокласници.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24