Фирмите разпределят дивиденти за сметка на декларирана касова наличност

Близо 5 млрд. лева са извадени от касовите наличности на фирмите след контролната кампания на Националната агенция за приходите, предприета спрямо компании в България, които бяха посочили във финансовите си отчети значителни суми в брой.

По предварителни данни наличните суми, държани в брой към края на 2017 г. са малко над 8 млрд. и 100 млн. лева, като година по-рано за наличност на суми в брой счетоводно са отчетени над 13 млрд. лева.

napПрез 2017 г. Националната агенция за приходите започна множество проверки и ревизии, а хиляди дружества получиха предупредителни писма от приходната агенция. В резултат на това значителна част от компаниите коригираха финансовите си резултати за 2017 година или декларираха, че са изплатили дивиденти.

Данъкът върху изплатените като дивиденти суми е 5%.

Проверките на НАП потвърдиха първоначалното допускане, че главната причина за нереално високите касови наличности са лични разходи на собствениците и управителите на фирмите, за които не са представяни документи - се казва в прессъобщение на Националната агенция за приходите. Като резултат от масовите мерки на НАП в бюджета постъпиха и над 130 млн. лева повече от данък върху дивидентите, като на компаниите беше дадена възможност доброволно да коригират данъчните си декларации, без да им бъдат възлагани проверки.

Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - Пловдив, офис Стара Загора предприе контролни действия спрямо 10 нефинансови предприятия и предприятия с нестопанска цел, посочили в счетоводните си баланси за 2016 г. касови наличности над 100 000 лева. В резултат на това е разпределен дивидент на стойност 20 мил. лева.

От Националната агенция за приходите допълват, че и занапред ще продължат да наблюдават наличностите в брой във финансовите отчети на дружествата. Направен е списък с над 13 500 компании с декларирани над 100 000 лева, които са налични в каса (общо 4,3 млрд. лева) към края на 2017 г., Данъчното поведение на тези фирми ще са наблюдава през 2018 г. и при необходимост ще бъдат възложени проверки.

„Кампанията на НАП даде отлични дисциплиниращи резултати – от една страна по отношение на ръста на данъка върху дивидентите и, от друга страна, че насърчаването на доброволното спазване на данъчното и осигурително законодателство е каузата, за която ще продължаваме да работим“ - каза заместник-изпълнителният директор на НАП Пламен Димитров.

www.infoz.bg   www.infoz.bg