СУ „Екзарх Антим I“ – Казанлък е сред най-добрите училища посланици на Европейския парламент в България

За втора поредна година с огромен успех приключи Програмата за училища посланици на Европейския парламент. В проекта участваха 30 училища от територията на Република България, които се включиха в Програмата в рамките на учебната 2017/2018 година.

Целта на инициативата е да помогне за повишаването на осведомеността за Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите хора, като им предостави по атрактивен начин знания за Европейския съюз и по-специално за Европейския парламент. Това включва не просто запознаване с фактите за ЕС, но и представяне на правата и задълженията ни като европейски граждани, какво означава на практика ЕС в ежедневието ни и как всеки може да участва в оформянето на тази Европа, в която искаме да живеем, информираха от Информационното бюро на Европейския парламент в България.

Във второто издание на Програмата участваха 58 старши посланици (учители) и 563 младши посланици (ученици) от 30 училища с гимназиален курс на обучение, които имаха възможността да получат нови знания за Европейския съюз и Европейския парламент, да развият нови умения, както и да предадат своя ентусиазъм за европейския проект на съучениците си. Преподавателите преминаха през два модула на обучение по европейски теми, а учениците получиха работни помагала, специално подготвени за целите на Програмата.

В рамките на проекта старшите и младшите посланици организираха множество информационни кампании и събития в своите училища, демонстрирайки голяма креативност и мотивация. Широкият спектър от дейности в различните училища включваше организиране на симулация на европейски избори, интерактивни игри, дебати, викторини, учене по метода връстници обучават връстници, изготвяне на презентации, видеоклипове, брошури и плакати, участие в концерти и театрални постановки. Посланиците ни организираха и чествания на Деня на Европа, кулинарни базари с ястия от различни европейски държави, участваха в срещи с български членове на ЕП и служители на европейски институции.

След като постигнатото в рамките на учебната година бе оценено, в края на месец юни всяко училище получи плакет за училище посланик на Европейския парламент, а старшите и младшите посланици – сертификати за участието си в програмата.

Екзарх Антим  ПървиКато допълнителна награда за добрата работа в рамките на инициативата Бюрото на ЕП в България награди посланиците от две училища с участие в програма „Евроскола“ на ЕП в Страсбург, Франция. Победителите бяха определени на базата на качеството и иновативността на извършените от тях дейности, отчетени в докладите на външни оценители след посещения във всички училища. Най-висок общ резултат постигнаха ПГ „Иван Сергеевич Аксаков“, гр. Пазарджик и СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък, като по този начин гарантираха своето участие в „Евроскола“ през октомври и декември тази година. Също така общо 14 учители ще имат възможност да посетят специализирани обучения в Брюксел за старши посланици до края на годината.

Програмата за училища посланици на ЕП ще продължи и през учебната 2018/2019 година. Тя се провежда на територията на цялата страна и броят на допуснати до участие нови учебни заведения ще бъде 40, като по този начин общият брой училища посланици на Европейския парламент в България ще достигне 90. Кампанията за кандидатстване ще започне в началото на месец септември 2018 г. За повече информация можете да следите уебстраницата на Бюрото на ЕП.

www.infoz.bg  www.infoz.bg