Законът за маслодайната роза ще гарантира качеството на произведените продукти

Увеличените площи с маслодайна роза в България доведоха до свръхпроизводство на розов цвят и отказ на дестилерии да го изкупят, заради залежалите от предната година количества розово масло. До момента няма и продажби на розово масло от новата реколта.

Ситуацията с безконтролното производство на розов цвят и неразбориите, свързани с цените, доведе до създаване на проектозакон за маслодайната роза, търговията и продажбата на розов цвят и получените от културата продукти. Той беше представен на обществено обсъждане в Института по розата и етеричномаслените култури в Казанлък, с участието на зам.-министъра на земеделието, храните и горите Цветан Димитров и представители на бранша.

tsvetan dimitrovТекстът предвижда забрана за износ на посадъчен материал. Изкупуването и търговията с розов цвят да се извършва на основата на договори между производители и преработватели, за които ще бъдат създадени регистри. „Целта на всичко това е да излезе от анонимност всеки, който изкупува розов цвят, който произвежда и преработва розов цвят, както и всеки който търгува с него” – заяви Цветан Димитров.

Проектозаконът за маслодайната роза възлага контрола на Института по розата и етеричномаслените култури в Казанлък, но представителите на бранша предлагат той да бъде осъществен на централно ниво.

„Хубавото е, че имаме Институт, който има традиции и може да свърши доста работа. Лошото е, че нямаме добре оборудвани лаборатории и тепърва трябва да финансираме в тази посока. Имаме Агенция по сортоизпитване и апробация, която също ще осъществява контрол, но очевидно хората имат най-голямо доверие на централната власт, на Министерството на земеделието, храните и горите” – коментира още зам.-министърът.

dimitar lisicherov„Доста от нещата, които предложихме в проекта на Закона за маслодайната роза, са защитени. Има нужда от някои корекции, които ще се направят, но най-важен е контролът” – коментира Димитър Лисичаров, един от най-големите в страната розопроизводители и розопреработватели.

Гарантиран контрол на всички етапи се осъществява върху защитените географски указания, но до момента само три дестилерии са регистрирани. Димитър Лисичаров добави, че през тази година цена на розовото масло няма, защото все още няма продажби.

Той прогнозира, че следващата година свръхпроизводство ще има и при лавандулата и ситуацията ще бъде много по-сложна от тази с розовия цвят преди месеци.

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24