Обучения за развитие на дигитални умения в малките и средните предприятия

През юли 2018 г. представители на Фондация „Глобални библиотеки - България“ проведоха серия от обучения по социални иновации, съвместно с регионалните библиотеки в Пловдив, Стара Загора и Смолян.

Обученията се проведоха в рамките на проект „Дигитални умения за малките и средните предприятия в България“, изпълняван от Фондация „Глобални библиотеки - България“ с партньори Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и средния бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии. В обученията взеха участие представители на местните власти, центрове за професионално обучение, неправителствени организации, браншови организации, висши учебни заведения, библиотеки и други.

IMG 5433В рамките на обученията се постави и началото на изграждането на 3 партньорски мрежи на местно ниво на заинтересованите страни с подписването на многостранен меморандум. Всички граждани и организации, които споделят целите на проекта за създаване на повече и по-гъвкави възможности за развитие на дигиталните умения в МСП, могат да се присъединят към Многостранния меморандум за сътрудничество.

Текстът на меморандума и презентациите от обученията са достъпни на сайта на проекта.

С меморандума Фондация „Глобални библиотеки – България“ се ангажира да разработва и да предоставя възможност за ползване на учебни програми и ресурси, и онлайн обучителна платформа за развитие на дигитални умения на представители на малките и средните предприятия, както и да координира работата на партньорската мрежа. Предстои и изработването на наръчник по социални иновации, който ще бъде достъпен на сайта на проекта.

Успешното изпълнение на целите на проекта „Дигитални умения за малките и средните предприятия в България“ ще допринесе за:

  • повишаване на цифровите знания и умения на заетите в малките и средните предприятия
  • развитие на креативността и иновациите
  • увеличаване на производителността на труда
  • осигуряване на устойчива заетост
  • развитие на малките и средните предприятия и повишаване на икономическия растеж.

DSC03349

DSC03337

DUMSB RBZKSZ 62

 

fgbb 02

Проектът „Дигитални умения за малките и средните предприятия в България“ е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

fgbb

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24