В старозагорско въвеждат мерки срещу африканската чума по свинете

В старозагорско въвеждат мерки срещу африканската чума по свинете

Областната епизоотична комисия в Стара Загора взе решение за прилагане на изискванията по Закона за ветеринарномедицинската дейност, заради усложнената обстановка, свързана с установено огнище на болестта африканска чума по свинете на територията на България.

Кметовете и кметските наместници на населените места, които са в 10-километровата зона около промишлените свиневъдни обекти, съвместно с регистрираните ветеринарни лекари, трябва да разяснят, че се забранява отглеждането, придвижването или транспортирането на животни, на които не е извършена официална идентификация, както и на животни, на които не са изпълнени мерките, предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

При установяване на нарушение, официалните ветеринарни лекари незабавно да уведомят писмено директора на Областната дирекция по безопасност на храните, който издава разпореждане по образец за отнемане на животните в полза на държавата или умъртвяването им на място и насочването им за обезвреждане.

Разумно е собствениците на нерегламентирано отглеждани прасета да пристъпят към тяхното клане, с цел намаляване на популацията и съответно вероятността за поява и разпространение на болестта африканска чума по свинете, съобщиха от Областна администрация Стара Загора.

Списък с населените места, които представляват 10-километрова зона около промишлените свиневъдни обекти

Африканска чума по свинете

Видео с информация за заболяването африканска чума по свинете, изработено по поръчка на Министерство на земеделието, храните и горите във връзка с провеждането на информационна кампания, насочена към предотвратяване на разпространението на това заболяване

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ОБЛАСТ

ОБЩИНА

Руманя

Стара Загора

Стара Загора

Оряховица

Стара Загора

Стара Загора

Дълбоки

Стара Загора

Стара Загора

Подслон

Стара Загора

Стара Загора

Калитиново

Стара Загора

Стара Загора

Преславен

Стара Загора

Стара Загора

Горно Ботево

Стара Загора

Стара Загора

Плоска могила

Стара Загора

Стара Загора

Хан Аспарухово

Стара Загора

Стара Загора

Сърнево

Стара Загора

Раднево

Пшеничево

Стара Загора

Стара Загора

Бенковски

Стара Загора

Стара Загора

Хрищени

Стара Загора

Стара Загора

Колена

Стара Загора

Стара Загора

Коларово

Стара Загора

Раднево

Боздуганово

Стара Загора

Раднево

Бедеще

Стара Загора

Стара Загора

Землен

Стара Загора

Раднево

Трънково

Стара Загора

Раднево

Ястребово

Стара Загора

Опан

Петрово

Стара Загора

Стара Загора

Стрелец

Стара Загора

Стара Загора

Ковач

Стара Загора

Раднево

Свободен

Стара Загора

Раднево

Княжевско

Стара Загора

Опан

Кравино

Стара Загора

Опан

Пъстрен

Стара Загора

Опан

Венец

Стара Загора

Опан

Великово

Стара Загора

Гълъбово

Разделна

Стара Загора

Гълъбово

Опан

Стара Загора

Опан

Средец

Стара Загора

Опан

Могила

Стара Загора

Стара Загора

Диня

Стара Загора

Раднево

Загоре

Стара Загора

Стара Загора

Малко Кадиево

Стара Загора

Стара Загора

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg