употребата на антимикробни средства

Супермикроби налагат допълнителни мерки за намаляването на употребата на антимикробни средства

Нарастващата заплаха от причинена от резистентни на антибиотици бактерии предизвика дебат и гласуване в Европейския парламент. Депутатите искат намаляване на употребата на антимикробни средства.

В необвързваща резолюция, гласувана с 589 гласа „за“ срещу 12 „против“ и 36 гласа „въздържал се“, евродепутатите настояха, че правилна и разумна употреба на антимикробни средства е от съществено значение за ограничаване на възникването на антимикробна резистентност, която се разпространява в здравеопазването, животновъдството и аквакултурите. Хранителната верига и околната среда трябва също да бъдат взети под внимание, защото те също могат да бъдат източник на резистентни микроорганизми, отбелязаха евродепутатите.

„Ако не се реагира, антимикробната резистентност може да причини повече смъртни случаи от рака до 2050 г. Трябва да започнем да разглеждаме целия цикъл, защото здравето на хората и на животните е взаимосвързано. Заболяванията се предават от хора към животни и обратно, затова ние подкрепяме цялостния подход на инициативата „Едно здраве““ отбеляза авторът на доклада относно плана за действие „Едно здраве“, Карин Каденбах (С&Д, Австрия).

„Държавите членки се справят с проблема по различни начини, затова ние искаме Комисията да разгледа възможността да задължи държавите членки редовно да събират и предоставят данни, с които да разполагаме на европейско равнище, както и да установи индикатори, които измерват напредъка в борбата срещу антимикробна резистентност “.

Ограничаване на продажбата на антибиотици от медицински специалисти

Евродепутатите се обърнаха към Европейската комисия и държавите членки с призив за ограничаване на продажбата на антибиотици от медицински специалисти в областта на хуманната или ветеринарната медицина и за премахване на всички стимули за предписване на антибиотици в ЕС.

Европейската комисия трябва да изготви приоритетен списък на патогените в ЕС както за хората, така и за животните, с което ясно да определи бъдещите приоритети в областта на научноизследователската и развойната дейности. Допълнителни стимули трябва да бъдат разработени за инвестициите в нови вещества.

Възможност на потребителите да правят по-осведомен избор

Етикети, на които се посочва използването на антибиотици, биха дали възможност на потребителите да правят по-осведомен избор. Комисията трябва да създаде хармонизирана система за етикетиране въз основа на стандартите за хуманно отношение към животните и добрите практики в животновъдството, отбелязаха евродепутатите.

Факти

Антимикробните средства причинява средно 25 000 смъртни случая (и 1,5 млрд. евро в допълнителни здравни разходи) всяка година в ЕС. Увеличаването на антимикробна резистентност е пряко свързано с множество фактори, като прекомерната и неподходяща употреба на антибиотици при хората и животните, както и лоши хигиенни условия в здравните заведения или в хранителната верига.

Според проучване на Евробарометър от 2016 г., липсата на информираност е ключов проблем. 57% от европейците не знаят, че антибиотиците са неефективни срещу вируси; 44% не знаят, че са неефективни срещу грип и настинка. Има също така значителни разлики между държавите членки относно начина на използване на антимикробни средства, развитието на резистентност и степента, до която са били приложени ефективни националните политики за справянето с антимикробна резистентност.

Цитати

Момчил Неков (С&Д, България) отбеляза: „Антимикробната резистентност е вече огромен проблем в световен мащаб. Длъжни сме да взимаме мерки срещу прекомерната употреба на антибиотици, както сред хората, така и сред селскостопанските и другите животни. Най-важната стъпка, която трябва да направим за справяне с този проблем при животните, е превенцията, състояща се в добра хигиена, ваксиниране, хуманно отношение към тях. Липсата на подобни действия довежда до компенсирането им чрез прекомерна употреба на антибиотици, което рано или късно може да ни доведе до здравна катастрофа в сектора.“

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg (По информация на пресцентъра на Европейския парламент)