Стартират три схеми в подкрепа на младежката заетост

През юни 2015 г. ще бъдат отворени три схеми в подкрепа на младежката заетост в рамките на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Това съобщи
Операция "Активни" цели активизирането на пазара на труда на неактивни младежи до 29 години. Допустимите организации, центрове, социални партньори и общини, които могат да кандидатстват, ще получат финансиране между 200 000 лв. и 391 166 лв. за своя проект.

Агенция по заетостта чрез операция "Обучения и заетост на младите хора" ще осигури заетост при работодател чрез обучения и субсидия за заетост на регистрирани в дирекции "Бюро по труда" младежи до 29 годишна възраст. За целта са заделени 115 млн. лв.

Младежка заетостРаботодателите могат да кандидатстват по операция "Ново работно място 2015" с проекти за устойчиви работни места за безработни и неактивни младежи. Като бенефициенти те ще получат 50 000 лв. минимално финансиране и 391 166 лв. максимално.

"За насърчаване на социалното включване общините могат да бъдат бенефициенти по операциите "Независим живот", "Активно включване" и "Приеми ме 2015" по ОП РЧР 2014 - 2020 г." - обобщи заместник-министър Русинова. Тя напомни, че през настоящия финансов период са заделени 658 млн. лв. по оперативната програма в изпълнение на политиките по намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерството на труда и социалната политика)

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24