Ей И Ес Гълъбово

ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ декларира готовност за зимния сезон

ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ e в пълна готовност за експлоатация през предстоящия зимен сезон. Централата има осигурени на склад 400 хил. тона български лигнитни въглища при минимално регламентирано задължение от 280 хил. тона.

В настоящия момент запасите от варовик възлизат на 15 000 тона. Складовите наличности на въглища и варовик за 690-мегаватовата мощност са достатъчни за поне 20 дни експлоатация на централата без други доставки. ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ работи само с местен енергиен ресурс. Годишно централата използва около 5  млн. тона лигнитни въглища, което представлява между 23% и 27% от общото  производство на „Мини Марица Изток“ за година. Така експлоатацията на централата осигурява работа за хиляди миньори.

През есента на 2018 г. в най-високотехнологичната въглищна централа в България - ТЕЦ ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“, бяха завършени плановите ремонти на двата блока. Блок 1 е бил в планов ремонт общо 600 часа в периода от 17.08.2018 г. до 11.09.2018 г. Блок 2 е бил в планов ремонт общо 665 часа от 27.08.2018 г. до 24.09.2018 г. Планираните ремонтни дейности са извършени в предвидения обем и съгласно разработения график за ремонт. Инвестиционната програма за 2018 г. на ТЕЦ ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ е изпълнена в пълен обем.

Ей И Ес България

Ей И Ес присъства от 2001 г. в България и е сред най-големите инвеститори за последните 25 години с вложения, надхвърлящи 1,6 млрд. евро. Ей И Ес България е собственик на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово”, на Съоръжението за депониране на отпадъци край село Обручище, както и мажоритарен собственик на „Ей И Ес Гео Енерджи”, която оперира с най-големия в страната ветроенергиен парк – „Свети Никола” край Каварна.

За Ей И Ес

Корпорацията Ей И Ес (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която е включена в списъка Fortune 200. Ние осигуряваме достъпна и устойчива енергия в 15 страни чрез разнообразен портфейл от разпределителни компании, както и чрез топлоелектрически централи и проекти за възобновяеми енергийни източници. Нашите служители са отдадени на идеята да постигат високи оперативни резултати и да отговарят на променящите се нужди от енергия в света.

aes galabovo

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24