Кметът на Стара Загора разпореди мерки за справяне със зимната обстановка

Кметът Живко Тодоров разпореди мерки за справяне със зимната обстановка в Община Стара Загора, във връзка с подготовката за работа при усложнени зимни условия през зимния период на 2018 - 2019 г. и за намаляване на последствията за населението и критичната инфраструктура.

До 30.11.2018 г. ще се събере Щабът за изпълнение на Плана за защита при бедствия, за да се провери готовността в общината за преодоляване на възникнали усложнения през зимния период и организиране на координацията между всички участници в дейностите по зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улиците в населените места. 

zima stara zagora 01При снеговалежи или възникване на заледявания, собствениците и ползвателите на търговски обекти, управители на търговски дружества, учебни заведения, сгради за обществено обслужване и управителите на етажни собствености трябва да предприемат мерки за отстраняване на снежната покривка и заледяванията по прилежащите тротоари и други пешеходни зони. Управителите на търговски дружества, включително и тези с общинско участие, при снеговалежи и заледявания следва да предприемат мерки за поддържане на проходимостта на вътрешните пътища в границите на територията на предприятието. Това се казва в заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, във връзка с подготовката за работа при усложнени зимни условия през сезон 2018 - 2019 г. и предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и критичната инфраструктура.

Изхвърлянето на горими предмети и отпадъци от печки, трябва да се извършва в специални съдове, поставени в близост до съдовете за твърди битови отпадъци, а при получаване на информация от Националния институт по хидрология и метеорология към БАН, за очаквано настъпване на опасни метеорологични явления, (снеговалежи, снегонавявания и обледенявания), е необходимо да се сведе до минимум излизането на открито и използването на автомобили - се казва още в заповедта.

При движение по тротоари, в близост до жилищни и обществени сгради, да се следи за опасност  от падане на ледени висулки. Препоръчително е жителите на община Стара Загара да се запознаят с правилата за поведение при възникване на снегонавявания и обледявания, публикувани на електронната страницата на Община Стара Загора.

Собствениците на автомобили следва да подготвят машините за придвижване при зимни условия, като проверят състоянието на отоплителните системи, степента на износване на гумите, състоянието на акумулаторите и други, изискващи се от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата.

В личните автомобили е препоръчително да се поставят оборудвани раници със „Семеен комплект за бедствия“. Списъкът на необходимия и препоръчителен багаж за бедствия, както и заповедите на кмета са публикувани на електронната страницата на общинската администрация.

При констатиране наличието на заплахи, застрашаващи здравето и живота на хората, незабавно да се предава информация на национален телефон за спешни повиквания - 112.

Със заповед на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Светослав Глосов от утре - 13 ноември, се въвежда зимното поддържане на републиканската пътна мрежа. Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите, ако досега не са сменили летните гуми на автомобилите си със зимни да го направят, тъй като в края на седмицата се очаква застудяване.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24