Владислав Горанов: Събраните приходи са с 11% повече спрямо същия период на 2014 г.

Владислав Горанов: Събраните приходи са с 11% повече спрямо същия период на 2014 г.

„Борбата със сивата икономика не може да е еднократен акт и явление, тя трябва да е процес и целенасочено налагане на възприятия във всички икономически субекти, че държавата няма да толерира подобно поведение“ – това заяви министърът на финансите Владислав Горанов по време на кръгла маса на тема „За икономика на светло“, организирана от АИКБ и Националния център „Икономика на светло“.

Финансовият министър съобщи, че след предприетите мерки от МФ за промени в нормативната уредба във връзка със събирането на публичните приходи и намаляването на натиска на неформалната икономика към бюджета, към 18 юни само събраните приходи по централния бюджет са около 10,8% номинално повече, в сравнение със същия период на миналата година. За този период приходите от двете приходни администрации са с 1,109 млрд. лева повече, което е с 11,1% повече от същия период миналата година. Владислав Горанов каза, че благодарение на мерките за криминализиране на невнасянето на осигурителните вноски, увеличението на приходите от тях е с 12,2% повече, събрани са 319,9 млн. лв. повече, спрямо същия период на миналата година, а най-голям ръст на събираемост се отчита при приходите от здравноосигурителните вноски – с 13,5% повече. „През първите пет месеца на година отчитаме подобрение на бюджетната позиция с над 2 млрд. лв. или с 2,5% от БВП. Тенденцията се запазва, което ни дава основание да вярваме, че вървим в правилна посока“ – допълни министър Горанов.

Владислав Горанов припомни новите мерки, които МФ предприема в посока за борба със сивата икономика, и надграждането с нови идеи на вече съществуващите такива – това са засилването на контрола върху доставките и движението на течните горива чрез автоматизираната система за обмен на информация между НАП и АМ; измененията в ЗДДС от края на 2014 г., според които всички лица, които извършват зареждане за собствени нужди на превозни средства, машини, съоръжения и др. техника регистрират и отчитат зареждането по реда на Наредба Н-18; засилен контрол на място от НАП и АМ върху производството на акцизни стоки, докато всички данъчноосигурени лица изпълнят изискванията за автоматичната отчетност към приходните администрации. В резултат министър Горанов съобщи, че за първите пет месеца на годината от органите на НАП и АМ са задържани 70 000 л. спирт, 11,8 млн. къса контрабандни цигари, 3 тона нарязан тютюн и 85 000 л. горива, които са били извън режима, регламентиран от законодателството.

Сред другите мерки, предприети от МФ са засилването на контрола върху продажбата в търговските обекти; въведеният механизъм за обратно начисляване на ДДС за зърнените култури. Финансовият министър посочи, че ефектът от тази мярка само за 2014 г. се оценява на 207 млн. лв., той продължава да се проявява и през 2015 година. Министър Горанов припомни, че нашата страна се присъедини в началото на месец май към искането на Австрия и Чехия, отправено пред ЕК, за въвеждането на обратното начисляване на ДДС за всички доставки на стойност над 10 000 евро, като очакванията са да намалят загубите от ДДС, които в рамките на ЕС се оценяват на около 140 милиарда евро годишно. Към мерките за намаляване на ефектите от сивата икономика е дейността на НАП по отношение движението на стоки с висок фискален риск и работата на звеното за фискален контрол. Министър Горанов припомни, че са открили 4 фискални пункта на границата ни с Турция и Сърбия, както и на двете морски пристанища в Бургас и Варна.

По отношение работата на митниците на граничните пунктове според Владислав Горанов „там битката е денонощна“, работи се по засилване на автоматичния контрол и премахването на човешкия фактор, като предпоставка за корупционни практики. „На ГКПП „К. Андреево“ от 1 юни нищо не можете да платите в брой, а с монтирането на кантарите за автоматичен контрол 17 пъти за две седмици са се увеличили постъпленията от пътни такси“ – информира финансовия министър. Той съобщи, че в МФ се разработва информационна система, която ще се яви „надзорник“ на информационните системи на НАП и АМ, като по този начин автоматично ще се наблюдава физическото движение на всички стоки, които се движат на територията на нашата страна в режим внос или в режим транзит, така че да се премахнат всички възможности за избягване на плащането на ДДС. В края на изложението си министър Горанов повтори своето убеждение, че „политика се прави през разходната част на бюджета, а не през приходната“.

На последвалия брифинг за журналисти на въпрос по актуалната тема за Гърция, обсъдена и на заседението на ЕКОФИН в края на миналата седмица, финансовият министър съобщи, че „в МФ наблюдаваме внимателно случващото се в южната ни съседка – най-вече напрежението по отношение на банковата им система. Нямаме никаква причина да търсим пряка връзка между проблемите там и евентуални проблеми в България. За мен наблюдението на гръцката тема е по-скоро наблюдение на това как неблагоразумни политики, провеждани дълъг период от време, могат да поставят „на колене“ една иначе прекрасна държава с уникална природа“.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на Министерството на финансите)

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема